top of page

OECD ÜLKELERİ KÜLTÜR VE İNSANİ BİLİMLER KONGRESİ

OECD Ülkeleri Kültür ve İnsani Bilimler Kongresi insanlığın var oluşundan itibaren günümüze kadar getirdiği kültürel konular başta olmak üzere insani bilimler ve ilgili alanlarda çalışan  bilim insanları, araştırmacılar ve sektörel paydaşları bir araya getirerek bilgi birikimlerini bir birlerine aktarmalarını amaç edinen seçkin bir platformdur.  

ÖZET / POSTER GÖNDERİN

 

Özet gönderme son tarihi 18 Mayıs, 2021. Lütfen özet / poster bildirinizi oecd.hcs@gmail.com email adresine gönderiniz. 

 

Lütfen özetlerinizi word/doc formatında gönderiniz.

Özetleriniz

- En çok 300 kelime olmalıdır.

- En az 3 adet anahtar kelime eklemeniz gerekmektedir.

- Times New Roman, 12 punto ile 1,25 satır aralığı bırakılarak yazılmalıdır.

- Tüm yazarların ünvanları, isim ve soyisimleri, kurumları ve email adresleri, cep telefon numaraları

   başlığın altında belirtilmelidir.

- İngilizce özet zorunludur.

- ORCID NO eklenmesi zorunludur

Çift kör hakem değerlendirmesi süreci sonunda özetleri kabul edilen katılımcılara eposta yoluyla haber verilir. Bildiri sunumuna uygun görülmeyen özetlerin poster olarak sunulması önerilebilir. Bildiri sunumu yerine poster sunumu yapmayı tercih eden başvurular epostada bunu belirtmelidir.

Kongre Takvimi

https://www.oecdcountries.org/importantdates

 

Kongre Yayın Olanakları

Özet ve tam metinler ISBN'li kongre kitabında yayınlanacaktır

Uluslararası Indeksli ve Hakemli Sponsor Dergilerde Makale olarak yayın

Scopus Indeksli Dergi Özel Sayısı

Yayın olanakları ile ilgili ayrıntılı bilgi için aşağıdaki linki tıklayınız

 

Kongre Katılım Ücreti

https://www.oecdcountries.org/payment

Kongre Konuları için aşağıdaki bilgi kutularını inceleyiniz

KÜLTÜR

Tarih

Dil 

Edebiyat
Eğitim

Güzel Sanatlar

Sosyoloji

Moda

Genel Kültür

Felsefe

İlahiyat

BEŞERİ BİLİMLER

Antropoloji
Arkeoloji
Mimarlık
Müzik
Tiyatro
Halk Bilimi
Halkla ilişkiler
İletişim
Gazetecilik

İNSANİ BİLİMLER

Ekoloji

Folklor

Aile

Gastronomi

Kadın

Turizm

Kentleşme

Çevre, ortam

Sanayi

Psikoloji

Şehircilik

Spor Bilimi

bottom of page