top of page

OECD ÜLKELERİ DÖNÜŞÜMCÜ EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ

OECD Ülkeleri Dönüşümcü Eğitim Bilimciler Kongresi eğitim bilimlerinin her alanında çalışan  bilim insanları, araştırmacılar ve sektörel paydaşları bir araya getirerek bilgi birikimlerini bir birlerine aktarmalarını amaç edinen seçkin bir platformdur.  

Kongre Takvimi

https://www.oecdcountries.org/importantdates

 

ÖZET / POSTER GÖNDERİN

 

Özet gönderme son tarihi 18 Mayıs 2021. Lütfen özet / poster bildirinizi oecd.tes@gmail.com email adresine gönderiniz. 

 

Lütfen özetlerinizi word/doc formatında gönderiniz.

Özetleriniz

- En çok 300 kelime olmalıdır.

- En az 3 adet anahtar kelime eklemeniz gerekmektedir.

- Times New Roman, 12 punto ile 1,25 satır aralığı bırakılarak yazılmalıdır.

- Tüm yazarların ünvanları, isim ve soyisimleri, kurumları ve email adresleri, cep telefon numaraları

   başlığın altında belirtilmelidir.

- İngilizce özet zorunludur.

- ORCID NO eklenmesi zorunludur

Çift kör hakem değerlendirmesi süreci sonunda özetleri kabul edilen katılımcılara eposta yoluyla haber verilir. Bildiri sunumuna uygun görülmeyen özetlerin poster olarak sunulması önerilebilir. Bildiri sunumu yerine poster sunumu yapmayı tercih eden başvurular epostada bunu belirtmelidir.

Kongre Yayın Olanakları

Özet ve tam metinler ISBN'li kongre kitabında yayınlanacaktır

Uluslararası Indeksli ve Hakemli Sponsor Dergilerde Makale olarak yayın

Scopus Indeksli Dergi Özel Sayısı

Yayın olanakları ile ilgili ayrıntılı bilgi için aşağıdaki linki tıklayınız

 

Kongre Katılım Ücreti

https://www.oecdcountries.org/payment

Kongre Konuları için aşağıdaki bilgi kutularını inceleyiniz

SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER EĞİTİMİ

Tarih ve Coğrafya Eğitimi
Dil ve Edebiyat Eğitimi
Sanat Eğitimi
Sosyal Bilimler Eğitimi
Mesleki Eğitim

Eğitmen Eğitimi

Yabancı Diller Eğitimi

EĞİTİM DİSİPLİNLERİ

Mesleki Eğitim

Fizik Eğitimi

Kimya Eğitimi

Biyoloji Eğitimi

Matematik Eğitimi

Tıp eğitimi

Doğa Bilimleri Eğitimi

Mühendislik Eğitimi

DİĞER BAŞLIKLAR

Trafik Eğitimi

Aile Eğitimi

Cinsiyet Eğitimi

Pedagoji Eğitimi

Eğitim Yönetimi ve Teftişi

Eğitim Teknolojileri

Spor Eğitimi

Özel Eğitim

Eğitim Politikaları

Eğitim Kurumları

Halk eğitim

Turizm Eğitimi

Engelli Eğitimi

bottom of page