top of page

OECD ÜLKELERİ SAĞLIK VE TIP KONGRESİ

OECD Ülkeleri Sağlık ve Tıp Kongresi tıp bilimleri alanında çalışan bilim insanları, araştırmacılar ve sektörel paydaşları bir araya getirerek bilgi birikimlerini bir birlerine aktarmalarını amaç edinen seçkin bir platformdur.  

Kongre Takvimi

https://www.oecdcountries.org/importantdates

 

ÖZET / POSTER GÖNDERİN

 

Özet gönderme son tarihi 18 Mayıs, 2021. Lütfen özet / poster bildirinizi oecd.mhs@gmail.com email adresine gönderiniz. 

 

Lütfen özetlerinizi word/doc formatında gönderiniz.

Özetleriniz

- En çok 300 kelime olmalıdır.

- En az 3 adet anahtar kelime eklemeniz gerekmektedir.

- Times New Roman, 12 punto ile 1,25 satır aralığı bırakılarak yazılmalıdır.

- Tüm yazarların ünvanları, isim ve soyisimleri, kurumları ve email adresleri, cep telefon numaraları 

   başlığın altında belirtilmelidir.

- İngilizce özet zorunludur.

Çift kör hakem değerlendirmesi süreci sonunda özetleri kabul edilen katılımcılara eposta yoluyla haber verilir. Bildiri sunumuna uygun görülmeyen özetlerin poster olarak sunulması önerilebilir. Bildiri sunumu yerine poster sunumu yapmayı tercih eden başvurular epostada bunu belirtmelidir.

Kongre Yayın Olanakları

Özet ve tam metinler ISBN'li kongre kitabında yayınlanacaktır

Uluslararası Indeksli ve Hakemli Sponsor Dergilerde Makale olarak yayın

Scopus Indeksli Dergi Özel Sayısı

Yayın olanakları ile ilgili ayrıntılı bilgi için aşağıdaki linki tıklayınız

 

Kongre Katılım Ücreti

https://www.oecdcountries.org/payment

Kongre Konuları için aşağıdaki bilgi kutularını inceleyiniz

TEMEL TIP  BİLİMLER

Anatomi​
Biyofizik
Biyoistatistik
Fizyoloji

İmmünoloji
Histoloji ve Embriyoloji
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıp Tarihi ve Etik
Tıp Eğitimi

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

Acil Tıp
Adli Tıp
Aile Hekimliği
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Deri ve Zührevi hastalıklar
Enfeksiyon Hastalıkları
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Göğüs Hastalıkları
Halk Sağlığı
İç Hastalıkları
Kardiyoloji
Nöroloji
Nükleer Tıp
Radyasyon Onkolojisi
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Radyoloji
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Genetik

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Çocuk Cerrahisi
Genel Cerrahi
Göğüs Cerrahisi
Göz Hastalıkları
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Kalp ve Damar Cerrahisi
Kulak - Burun- Boğaz Hastalıkları
Ortopedi ve Travmatoloji
Patoloji
Plastik-Estetik ve

Rekonstrüktif Cerrahi
Üroloji

DİŞ HEKİMLİĞİ

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi 

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi 

Diş Hastalıkları ve Tedavisi 

Endodonti 

Ortodonti 

Pedodonti 

Periodontoloji 

Protetik Diş Tedavisi 

Oral Patoloji 

Tıbbi Mikrobiyoloji 

DİĞER DİSİPLİNLER

Eczacılık

Medikal Mühendisliği

Hemşirelik

Sağlık Turizmi

Sağlık Hizmetleri

bottom of page