top of page

OECD ÜLKELERİ DOĞA VE ÇEVRE BİLİMLERİ KONGRESİ

OECD Ülkeleri Doğa ve Çevre Bilimleri Kongresi, Fizik, Kimya, Biyoloji temel yaşam ve doğa bilimleri ile tüm alt dallarında teorik ve uygulamalı çalışmalar yapan bilim insanları, araştırmacılar ve endüstri paydaşlarını bir araya getirerek bilgi birikimlerini paylaşma esasına dayalı prestijli bir platformdur.

Kongre Takvimi

https://www.oecdcountries.org/importantdates

 

ÖZET / POSTER GÖNDERİN

 

Özet gönderme son tarihi 1 Mayıs 2021. Lütfen özet / poster bildirinizi oecd.nes@gmail.com email adresine gönderiniz. 

 

Lütfen özetlerinizi word/doc formatında gönderiniz.

Özetleriniz

- En çok 300 kelime olmalıdır.

- En az 3 adet anahtar kelime eklemeniz gerekmektedir.

- Times New Roman, 12 punto ile 1,25 satır aralığı bırakılarak yazılmalıdır.

- Tüm yazarların ünvanları, isim ve soyisimleri, kurumları ve email adresleri, cep telefon numaraları başlığın

   altında belirtilmelidir.

- İngilizce özet zorunludur.

- ORCID NO yazılması zorunludur

Çift kör hakem değerlendirmesi süreci sonunda özetleri kabul edilen katılımcılara eposta yoluyla haber verilir. Bildiri sunumuna uygun görülmeyen özetlerin poster olarak sunulması önerilebilir. Bildiri sunumu yerine poster sunumu yapmayı tercih eden başvurular epostada bunu belirtmelidir.

Yayın Olanakları

Özet ve Tam Metinler ISBN'li kongre kitabında yayınlanacaktır

Uluslararası Indeksli ve Hakemli Sponsor Dergilerde Makale olarak yayın

Scopus Indeksli Dergi Özel Sayısı

Yayın olanakları ile ilgili ayrıntılı bilgi için aşağıdaki linki tıklayınız

Katılım Ücreti

https://www.oecdcountries.org/payment

KONGRE KONULARI İÇİN AŞAĞIDAKİ KUTULARI İNCELEYİNİZ

FİZİK

Genel Fizik

Mekanik
Elektromanyetizma
Termodinamik
Atom ve molekül fiziği
Katıhal Fiziği
Yüksek Enerji Ve Plazma Fiziği.
Nükleer Fizik

Astronomi

Laboratuvar

KİMYA

Genel Kimya
Analitik Kimya
Biyokimya
İnorganik Kimya
Fiziko-kimya
Organik Kimya
Nükleer Kimya
Farmosötik Kimya
Teorik Kimya
Supramoleküler Kimya
Agrokimya
Gıda Kimyası
Çevre Kimyası
Tekstil Kimyası
Tıbbi Kimya
Foto Kimya
Termokimya
Elektrokimya

Laboratuvar

BİYOLOJİ

Genel Biyoloji

Botanik
Zooloji
Sitoloji
Histoloji
Biyoteknoloji
Morfoloji
Anatomi
Fizyoloji
Moleküler biyoloji
Embriyoloji
Mikrobiyoloji
Parazitoloji
Viroloji
Biyokimya
Biyofizik
Patoloji
Genetik (kalıtım)
Taksonomi
Evrimsel biyoloji
Entomoloji
Mikoloji
İhtiyoloji

Laboratuvar

DİĞER BAŞLIKLAR

Ekoloji
Doğa Tarihi
yer Bilimleri

jeoloji
Jeofizik
Hidroloji
Meteoroloji
Coğrafya
Okyanus bilim
Pedoloji
Matematik

Su

Çevre

Petrol

Doğal Kaynaklar

Maden

bottom of page