top of page

SUNUM KILAVUZU

SÖZLÜ BİLDİRİLER

Sözlü sunumlar, bireysel olarak veya bir panel veya grup tartışmasının parçası olarak yapılabilecek kısa konuşmalardır. Araştırmacılar genellikle poster oturumları ve diğer formatlar yerine sözlü sunumları tercih eder, çünkü çoğu onları prestijli seçenek olarak görür. Birkaç tür sözlü sunum vardır:

İzlenen Oturum Sunumları: Konferanstaki bu oturumlar öncelikle tamamlanmış araştırmaları veya bilimsel çalışmaları içerir. Sunumlar, konu veya temaya göre, ilgili birkaç sunumu içeren oturumlar halinde gruplandırılacaktır. Bu, izleyici katılımını kolaylaştırır ve konferansta konuları düzenler.

SUNUM KILAVUZU

POSTER SUNUMU

Poster sunumları, daha fazla sayıda araştırmacının araştırmalarını görsel poster sunumu şeklinde sunmaları için fırsattır. Posterler büyüktür (genellikle 70x90 cm) ve araştırmacıya araştırmalarını çekici ve profesyonel bir şekilde tam olarak özetlemek için yeterli alan sağlar. Posterin kendi çıktısını sağlamalısınız. Sunucu tipik olarak ilgilenenlere verilebilecek kısa bir sözlü özet hazırlar. Katılımcılar oda içinde hareket etmekte, posterleri incelemekte ve sunum yapanlarla tek tek konuşmakta özgürdür. Bu format, gerçekten ilgilenen ve onları genellikle daha fazla ayrıntıya izin veren tartışmalara dahil edenleri hedefleyen bir araştırma fırsatı sağlar. Bu tür formatın bir başka avantajı, araştırmacının katılımcılardan değerli geri bildirimler alabilmesidir.

bottom of page