top of page

ÖZET/ POSTER GÖNDERİN

Özet gönderme son tarihi 18 Mayıs 2021. Lütfen özet / poster  bildirinizi  oecd.pse@gmail.com  email adresine gönderiniz.

TAM METİN GÖNDERİMİ

Lütfen tam metinelerinizi en geç 10 Haziran 2021 tarihine kadar aşağıdaki yazım talebine uygun olarak 

oecd.pse@gmail.com adresine gönderiniz

Lütfen özetlerinizi word/doc formatında gönderiniz.

Özetleriniz

- En çok 300 kelime olmalıdır.

- En az 3 adet anahtar kelime eklemeniz 

   gerekmektedir.

- Times New Roman, 12 punto ile 1,25 satır

   aralığı

   bırakılarak yazılmalıdır.

- Tüm yazarların ünvanları, isim ve

   soyisimleri,

   kurumları ve email adresleri, cep telefon

   numaraları başlığın altında belirtilmelidir.

- İngilizce özet zorunludur.

Çift kör hakem değerlendirmesi süreci sonunda özetleri kabul edilen katılımcılara eposta yoluyla haber verilir. Bildiri sunumuna uygun görülmeyen özetlerin poster olarak sunulması önerilebilir. Bildiri sunumu yerine poster sunumu yapmayı tercih eden başvurular epostada bunu belirtmelidir.

Tam Metin Yazım Kuralları

(Tam Metin Kitabı için)

Tam Metinleriniz

- En az 1.200 kelime olmalıdır (üst sınır

   yoktur)

- Times New Roman, 12 punto ile 1,25 satır

   aralığı bırakılarak yazılmalıdır

- Tüm yazarların ünvanları, isim ve

   soyisimleri, kurumları ve email adresleri

   başlığın altında belirtilmelidir.

- İstenilen atıf biçimi kullanılabilir

- Diğer tüm şekilsel ayarlar kongre editörleri

   tarafından yapılacaktır

bottom of page