KONGRE BAŞVURU VE SUNUM DİLLERİ

İngilizce, Türkçe, Rusça

özet ve tam metinlerinizi, sunumunuzu kongrenin resmi dillerinden birinde yapabilirsiniz. 

KONULAR

Tarım ve balıkçılık
Kimyasal güvenlik ve biyogüvenlik
Rekabet
Kurumsal Yönetim
Yolsuzluk 
Gelişim
Dijital dünya
İktisat
Eğitim
Yönetim ve Organizasyon
Çevre Çalışmaları
Finans
Yeşil büyüme ve sürdürülebilir kalkınma
Sağlık
Sanayi ve girişimcilik
Yenilikçilik
Sigorta ve emeklilik
Yatırım
Göç
Kamu yönetimi
Bölgesel, kırsal ve kentsel gelişme
Reformlar
Bilim ve Teknoloji
Sosyal ve refah sorunları
Muhasebe ve Denetim
Ulusal/ Uluslararası Ticaret