top of page

OECD ÜLKELERİ SİYASET VE EKONOMİ BİLİMLERİ KONGRESİ

OECD Ülkeleri Siyaset ve Ekonomi Bilimleri Kongresi hukuk, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, maliye, iktisat ve işletme bilimleri alanlarında çalışan  bilim insanları, araştırmacılar ve sektörel paydaşları bir araya getirerek bilgi birikimlerini bir birlerine aktarmalarını amaç edinen seçkin bir platformdur.  

Kongre Takvimi

https://www.oecdcountries.org/importantdates

 

ÖZET / POSTER GÖNDERİN

 

Özet gönderme son tarihi 18 Mayıs, 2021. Lütfen özet / poster bildirinizi oecd.pse@gmail.com email adresine gönderiniz. 

 

Lütfen özetlerinizi word/doc formatında gönderiniz.

Özetleriniz

- En çok 300 kelime olmalıdır.

- En az 3 adet anahtar kelime eklemeniz gerekmektedir.

- Times New Roman, 12 punto ile 1,25 satır aralığı bırakılarak yazılmalıdır.

- Tüm yazarların ünvanları, isim ve soyisimleri, kurumları ve email adresleri, cep telefon numaraları

   başlığın altında belirtilmelidir.

- İngilizce özet zorunludur.

- ORCID NO eklenmesi zorunludur

Çift kör hakem değerlendirmesi süreci sonunda özetleri kabul edilen katılımcılara eposta yoluyla haber verilir. Bildiri sunumuna uygun görülmeyen özetlerin poster olarak sunulması önerilebilir. Bildiri sunumu yerine poster sunumu yapmayı tercih eden başvurular epostada bunu belirtmelidir.

Kongre Yayın Olanakları

Özet ve tam metinler ISBN'li kongre kitabında yayınlanacaktır

Uluslararası Indeksli ve Hakemli Sponsor Dergilerde Makale olarak yayın

Scopus Indeksli Dergi Özel Sayısı

Yayın olanakları ile ilgili ayrıntılı bilgi için aşağıdaki linki tıklayınız

 

Kongre Katılım Ücreti

https://www.oecdcountries.org/payment

Kongre Konuları için aşağıdaki bilgi kutularını inceleyiniz

SİYASAL BİLİMLER

Halkla ilişkiler

Siyaset

Kamu Yönetimi

Hukuk

Uluslararası İlişkiler

Siyasi Partiler

Sivil Toplum Örgütleri

Sosyoloji

Felsefe

Savaşlar ve Göç

Güvenlik Politikaları

Enerji Politikaları

Siyasi Tarih

EKONOMİ VE MALİYE

Mikro Ekonomi

Makro Ekonomi

Uluslararası Ekonomi

İktisat Tarihi

İktisadi Matematik

Ekonometri

İktisadi Kalkınma

Bölgesel İktisat

Genel İktisat

İktisat Sosyolojisi ve Felsefesi

Kamu Maliyesi

Maliye Politikası

Vergi

Vergi Hukuku

İŞLETME BİLİMLERİ

Muhasebe
Yönetim ve Organizasyon
Pazarlama
Finans
İstatistik
Lojistik
Sendikalar
İş Kanunu ve Mevzuat
Bankacılık
Uluslararası Ticaret
Tüketici Davranışları

Endüstri Mühendisliği

Turizm

bottom of page